Ritz magazine, 1987

Ritz magazine, 1987

Vicky Ferda modelling for Ritz magazine, 1987